Monday, 25 August 2008

अभिनयक्षमता

लहान मुले आपले म्हणणे खरे करून दाखवतातच, त्यांना बरोब्बर पालकांना कसे गुंडाळायचे ते माहित असते....
विशेषत: TV वर त्यांचा आवडता कार्यक्रम असेल तर कोणाची काय बिशाद दुसरा कार्यक्रम / दुसरी वाहिनी लावायची...

http://www.youtube.com/watch?v=DcLVJ2U63qE

No comments:

Post a Comment